Monthly Archives: July 2017

Người có đầu óc tổ chức – Phần 3

Vì thế, nếu bạn cảm thấy mình không đủ khả năng làm thêm những việc khác, hãy đề nghị với ông chủ của bạn một cách vui vẻ, nhẹ nhàng. Chẳng hạn như: “Tôi nghĩ tôi có thể làm tốt hơn nếu…”. Không phải là ý kiến hay khi bạn đến gặp ông chủ và… Read More »

Người có đầu óc tổ chức – Phần 2

Bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn chứ? Công việc mà bạn phải làm hôm nay là lập một bản danh sách. Viết những nhiệm vụ mà bạn phải làm hoặc sắp phải làm vào một bảng danh sách (không phải một mẩu giấy nào đó). Bạn có thể sắp xếp công việc theo thứ tự… Read More »

Người có đầu óc tổ chức – Phần 1

Bạn muốn trở thành người có đầu óc tổ chức. Công việc của bạn luôn bề bộn, lúc nào đầu óc cũng quay cuồng vì hàng đống giấy tờ trên bàn làm việc? Đối với bạn công việc là cả một mớ rắc rối? Nếu bạn đang ở tình trạng trên có nghĩa là bạn… Read More »