Đau mật

By | January 8, 2016

Huyệt Linh đài, trên lưng, chỗ lõm xuống ở dưới đốt sống lưng thứ 6, ấn khoảng 100 ~ 200 cái, tiếp đó ấn vào huyệt Đảm dụ, nằm trên lưng, nằm cách dưới đốt sống lưng thứ 10 cách 2 đốt ngón tay, huyệt Thiên đông, nằm ở trên lưng, nằm trên khoảng chỗ lõm xương bả vai, ngang với chỗ lõm của đốt sống lưng thứ 5, ấn mỗi huyệt khoảng 30 ~ 60 cái. Ngày làm từ 1 đến 2 lần.
Đau gan:
Khi gan bị bệnh, xuất hiện triệu chứng đau (ở vùng bụng bên phải và sườn phải.
Cách thứ nhất:
Dùng ngón tay cái, ngón trỏ ấn vào huyệt Nôi quan, huyệt Ngoại quan bên phải,.khoảng 100 ~ 200 cái, nếu cần thì phải đồng thời ấn hai bên huyệt.
Cách thứ hai:
Giống như cách thứ nhất và hai ở phần thứ 7.
Bệnh đau bàng quang cấp tính
Khi bị bệnh này bụng dưới đau trướng và đái són, đi tiểu nhiều lần, tiểu buốt, bàng quang đau tức.
Cách điều trị:
Dùng hai ngón cái ấn vào hai huyệt Bàng quang dụ, ngang đốt xương cùng thứ hai, cách giữa xương sống sang ngang hai đốt ngón tay, ấn 30 – 60 lần tiếp đó ấn vào hai bên huyệt Tam âm giao, nằm bên trong phía dưới cẳng chân, cách mắt cá chân lên trên 4 đốt ngón tay, ấn khoảng 100 lần.
Trẻ em bị đi ngoài
Cách điều trị:
Dùng tay xoa nắn vùng gốc ngón cái của trẻ, phần mặt trong tiếp giáp bàn tay đây gọi là vùng Tỳ, ngoài ra còn cần xoa bóp vùng Đại tràng trên tay, nằm ở vùng gốc mặt trong ngón trỏ tiếp giáp bàn tay, vùng Tiểu tràng trên tay, nằm ở giữa ngón áp út xuống phần tiếp giáp bàn tay, mỗi chỗ xoa bóp khoảng 5-10 lần. Tiếp đó kết hợp dùng ngón cái và ngón trỏ ấn vào huyệt Ngoại lao cung, nằm ở lưng bàn tay, ở chỗ lõm sau đầu nhỏ của xương bàn tay thứ 1 và 2, khi nắm hờ bàn tay huyệt Ngoại lao cung sẽ nằm đối xứng với huyệt Lao cung, huyệt Nhị nhân thượng mã, nằm ở lưng bàn tay, khí nắm hờ bàn tay, nằm ngay chỗ lõm sau đầu nhỏ của xương bàn tay số 4 và 5, ấn khoảng 100 lần, Cuối cùng, ta nắn ép các đốt ngón tay của trẻ. mỗi đốt khoảng 5 ~ 7 lần. Ngày làm 2 lượt, từ ngày hôm sau mỗi ngày làm 1 lần.
Trẻ bị lòi dom
Cách thứ nhất:
Đặt trẻ nằm ngửa, co hai chân, thầy thuốc dùng ngón tay hoặc ngón cái ấn và xoa vào huyệt Quan nguyên khoảng 30 ~ 50 cái, sau đó lại đưa trẻ về tư thế nằm sấp, dùng tay ấn vào huyệt Trường cường, nằm ở xương cụt, nằm ở chỗ lõm giữa xương cụt và hậu môn, khoảng 30 ~ 50 cái.