Đau khớp cổ tay

By | January 10, 2016

Cách điều trị:
Dùng ngón tay cái bấm hoặc day vào huyệt dương trì, nằm trên lưng bàn tay của ngón giữa sát với đầu xương cánh tay; huyệt dương khê, khi ngón tay cong lên thì chính chỗ lõm xuống ở lưng bàn tay, chỗ nếp nhăn ngang cổ tay; huyệt ngoại quan ( xem phần 2 ), nếu kết hợp xoa thuốc hoặc dầu cao thì càng hiệu quả. Ngày làm 1 ~ 2 lần.
Đau khớp gối
Cách điều trị:
Dùng hai ngón tay cái áp vào day hai bên huyệt Tất nhãn, tức là chỗ lõm bên dưới hai bánh chè, tiếp đó dùng ngón tay ấn, xoa vào huyệt.
Dương quan – nằm ở cạnh ngoài khớp gối, chỗ lõm ở đầu xương đùi, ấn mỗi huyệt 100 ~ 200 cái, tiếp đó dùng đầu ngón tay ấn vào huyệt Tam ly ở chân, (xem lại phần 2 ) hoặc huyệt Dương lăng – nằm ở trên huyệt tam ly, chỗ lõm trước đầu dưới của xương cẳng chân, ấn trong 3 ~ 5 phút. Nếu kết hợp với dùng thuốc xoa vào huyệt rồi ấn thì hiệu quả càng cao, ngày làm từ 2 ~ 3 lần.
Đau khớp cổ chân
Cách điều trị:
Dùng ngón cái bấm vào các huyệt Giải khê, khâu vu, khôn hợp, tuyệt cốt khoảng 100 cái. Ngày làm 1 ~ 2 lần.
Đau khớp ngón chân, ngón tay.
Cách điều trị:
Người bệnh hoặc thầy thuốc dùng ngón tay cái hoặc ngón trỏ bấm, nắn hai bên khớp ngón khoảng 30 ~ 60 lần. Nếu là trị bệnh đau khớp ngón tay thì bấm thêm vào các huyệt Hợp cốc (xem lại phần 2 ), ngoại quan (xem lại phần 2). Nữa là đau mắt cá chân thì bấm thêm vào các huyệt thái xung (xem lại phần 7), tuyệt cốt (xem lại phần 17), mỗi tuyệt khoảng 30 ~ 60 lần, ngày làm một lần.
Chuột rút cơ cẳng chân.
Cách thứ nhất:
Dùng ngón tay trỏ ấn vào huyệt thừa sơn (xem lại phần 11), từ 3 ~ 5 phút.
Cách thứ hai:
Một bàn tay ép chặt vào bụng chân tay kia bấm vào huyệt dương lăng tuyền (xem phần 7), cách thứ nhất hoặc bấm vào huyệt tam ly ở chân (xem phần 2) mỗi huyệt bấm 100 ~ 200 cái.
Cách thứ ba:
Đầu ngón cái bấm vào huyệt nhân trung (xem phần 1), 30 đến 50 cái.
Đau gót chân.
Cách thứ nhất:
Dùng ngón cái lần lượt ấn vào hai huyệt thái khê – nằm ở chỗ lõm ngang mắt cá và gần gót chân, đối xứng với huyệt khôn cốc, ấn vào huyệt thừa sơn (xem phần 11, cách thứ hai), mỗi huyệt ấn khoảng 100 ~ 200 cái. Nếu mắt cá cũng bị đau, thì cần ấn và nắn gân sau mắt cá khoảng 20 ~ 30 cái.