Dùng ngón tay cái

By | January 9, 2016

Tiếp đó dùng ngón tay cái day và ấn từ từ huyệt Trường cường lên theo sống lưng đến chỗ lõm của đốt sống thứ 2 của đoạn xương sống ở eo lưng, chỗ huyệt Mệnh môn, nằm ở chỗ lõm của đốt sống eo lưng thứ 2, đối xứng với rốn, ấn khoảng 5 ~ 10 lần. Cuối cùng, dừng tay điểm vào huyệt Bách hội, nằm giữa đỉnh đầu, trên đường vạch nối điểm cao nhất của hai vành tai qua đầu, ấn khoảng 30 cái, chú ý với trẻ mà thóp còn hở thì không được dùng động tác này, bài này làm 1 lần.
Cách thứ hai:
Đặt trẻ nằm sấp, thầy thuốc dùng hai ngón cái ấn vào huyệt Song thừa sơn, nằm cạnh ngoài bụng cắng chân, chỗ lõm xuống thành góc nhọn khi ta duỗi chân hoặc hoặc đứng bằng mũi chân, ấn khoảng 30 ~ 50 cái. Tiếp đó dùng ngón trỏ ấn vào huyệt Trường cường, 50 ~ 100 cái, ngày làm một lần.
Trẻ bị co giật
Cách thứ nhất:
Thầy thuốc dùng ngón tay cái ấn vào huyệt Nhân trung (xem lại phần 1), ngón trỏ hoặc ngón cái của tay kia khi ta ấn vào ấn đường (xem lại phần 3), khoảng 30 ~ 60 cái, nếu không thấy hiệu quả, thì ấn vào cả hai huyệt Thiếu thương, nằm ở đầu cạnh ngón cái, cách móng tay khoảng 1 phân.
Cách thứ hai:
Một tay bấm giữ vào Nhân trung (xem phần 1), ngón cái, ngón trỏ tay kia ấn vào hai bên huyệt Nhĩ tiêm, nằm ở vành tai trên, khi gấp vành tai về trước, chỗ góc cao chính là huyệt Nhĩ tiêm, ấn khoảng 30 ~ 60 cái, tiếp đó dùng hai ngón cái ấn vào 16 khớp đốt ngón tay của các ngón trỏ, giữa, áp út, từ gốc ngón đến đầu ngón, mỗi khóp ấn 3 ~ 5 lần.
Cách thứ ba:
Hai ngón cái lần lượt ấn vào huyệt Hợp cốc (xem phần 1), huyệt thái xung (xem phần 7, cách thứ 1), khoảng 30 ~ 60 cái, hết bên trái lại luân phiên sang phải .
Đau khớp vai
Cách điều trị:
Người bênh ở tư thế ngồi thầy thuốc dùng một hoặc cả hai ngón tay cái ấn, day vào huyệt kiên lô khoảng 100 ~ 200 lần, tiếp đó dùng ngón cái và ngón trỏ ấn vào huyệt kiên tiền và kiên trinh khoảng 100 ~ 200 lần. Sau đó, dùng ngón của cả hai bàn tay, đặt lên vai người bệnh ấn, xoa khoảng 50 ~ 100 lần. Sau khi làm xong các động tác này, người bệnh phối hợp làm độc tác co duỗi chân tay, vươn vai. Bài này ngày làm 1 ~ 2 lần.
Đau khớp khuỷu tay
Cách điều trị:
Thầy thuốc dùng hành hoặc gừng hoặc rượu thuốc bôi vào đầu ngón tay sau đó ấn, bấm vào huyệt khúc trì, nằm ở khuỷu tay, khi nắm tay lại, gấp vuông cánh tay về phía ngực, huyệt nằm ở đầu nếp nhăn cánh tay tiếp giáp điểm giao nhau ở giữa xương cánh tay và mấu xương cẳng tay cách huyệt khúc trì 3 ngón tay về phía dưới, mỗi huyệt ấn 100 ~ 200 cái. Ngày làm 1 ~ 2 lần.