Lập quẻ bằng rút thẻ

By | November 3, 2015

Lại cộng thêm số giờ vào kết quả trên chia cho 8, phần số dư còn lại chính là quẻ hạ. Lấy tổng số chia 6 thì được biến hào.
Để thực hiện phương pháp này, dùng các miếng đồng hoặc giấy làm thành 64 mảnh ghi 64 quẻ, trên đó ghi tên quẻ, và thông tin của quẻ ( quẻ tưởng), tất cả cho vào trong một chiếc hộp giấy. Khi lập quẻ, người xin quẻ nhắm mắt cầm lấy một thẻ trong hộp, thẻ đó được coi là quẻ gốc. Tiếp đó, lại rút một thẻ nữa, quẻ này là biến quẻ, với hai quẻ này có thể tiến hành đoán quẻ được rồi.
Phương pháp giải quẻ cơ bản trong bát quái
Phương pháp đoán quẻ theo biến hào.
Các phương pháp lập quẻ bằng cỏ thi, tiền xu, hay dựa vào thời gian, cũng thường xuyên gặp phải biến hào. Trong một quẻ, có khi có một hào động, nhiều hào động, có khi là cả 6 hào đều động, cũng có khi các hào đều không động. Người xưa cho rằng, nếu chỉ gặp một hào động, thì chỉ cần đoán bằng phần giải của chính hào đó. Nếu có nhiều hào cùng động, thì sự vật có nhiều biến đổi, có thể đoán bằng lời giải của quẻ đó. Nếu các hào đều không động, thì có thể dùng chính quẻ tượng và lời giải của quẻ đó để đoán quẻ.
Cách giải quẻ tượng:
Bát quái có tầm khái quát vạn vật, do vậy khi đoán quẻ, người xưa thường phán đoán theo quẻ tượng. Như quẻ Càn là trời, có ý khỏe mạnh. Quả Khôn tượng trưng cho đất, với nghĩa là thuận lợi. Mỗi quẻ tượng đều mang ý nghĩa của nó, ở đây xin đưa ra một ví dụ. Có một người đồng nghiệp đến hỏi tôi, có một con chim yến sa vào trong phòng ở của anh ta và ở lại trong gần 3 tiếng liền, anh ta đuổi nó cũng không chịu ra. Vậy là có chuyện gì? Khi đó tôi gieo quẻ bằng tiền xu, được quẻ Kiến. Quẻ thượng là thủy vi hiểm. Quẻ hạ là Sơn, cho thấy gặp nguy hiểm trên núi. Mà ý nghĩa của Kiển là “thọt chân, khó khăn”, lời giải của quẻ này là “Kiển, lợi về hướng Tây nam, đông Bắc bất lợi, gặp được đại nhân, quẻ lành”. Sau đó tôi khuyên anh ta trong vòng hai ngày tới không nên đi vào thành phố (nằm ở phía Đông Bắc). Quả nhiên ngay trong ngày hôm đó trên tuyến đường đi đông bắc xảy ra vụ đâm xe gây ùn tắc trong khi đó đường đi về Tây nam (Tây nam ứng với quẻ Khôn) thì lại thông suốt.