Luyện tập hăng say

By | April 24, 2016

Cũng bố trí ngồi trên nhưng ghế đó, cho họ thực hiện tập luyện với phần trên của tay để làm tăng cường sức mạnh cho cơ tam đầu. Tôi để cho những người tham gia tập mỗi tay cầm một đồ hộp thực phẩm tương đương cới nhóm tuổi của họ và bảo họ nâng cả hai tay lên qua trên đầu họ. Họ ngoặc một khuỷu tay ra phía sau khi họ hạ thấp một tay ra phía sau đầu. Rồi thì nâng nó lên trở lại ở phía sau đầu, nối với tay kia. Sau đó, họ lại làm nhắc lại cùng vận động đó với tay kia. Giữ chuyển động đó giữa mỗi tay lâu năm phút. Tôi phổ biến cho họ là nếu có ý định luyện tập tại nhà thì họ phải tập mỗi bài tập khoảng 3 lần. Thí dụ họ không làm từ 8 đến 12 lần co tay và rồi tiếp đến hoạt động khác sau đó và cho rằng họ đã hoàn thành các động tác co tay cho ngày hôm đó. Tôi đã nói là họ phải làm ba đợt từ 8 đến 12 co tay, và nghỉ một chút giữa một đọt, và rồi tiến hành một đợt từ 8 đến 12 lần co tay tiếp theo một đợt của tất cả các tập luyện khác và rồi nhắc lại tiến trình có nhiều tập luyện trên hai lần.
Cũng may là những người cố gắng rèn luyện những động tác thể dục thể hình sẽ thấy rằng nó bị mất ít thời gian hơn là tập thể dục nhịp điệu. Nếu một cá nhân muốn tập cả hai phần trên và thấp của cơ ở tất cả các buổi tập thì chỉ phải tập từ 2 đến 3 buổi mỗi tuần. Mỗi buổi tập chỉ lâu khoảng từ 20 đến 30 phút, có nghĩa là mất tổng cộng từ 1 đến 1 giờ rưỡi mỗi tuần.
Tôi lưu ý là với bất cứ bài tập nào được thực hiện thì điều quan trọng là thực hiện mỗi lần tập nhắc lại từ từ chậm chạp khoảng từ 8-12 giây. Tôi nhắc lại vội quá bất cập và bạn chỉ nên tập các cơ bắp của bạn theo đúng yêu cầu cần thiết.
Về phần thở cũng rất quan trọng khi bạn luyện tập. Hãy hít vào trước khi bạn nâng hoặc đẩy, thở ra khi bạn nâng, và lại hít vào một lần nữa khi bạn từ từ trở lại tư thế xuất phát. Điều nên tránh là không nên vung đồ uống hoặc bình hoặc đập nó ở cuối một lần nhắc lại và một người không nên tập cùng một nhóm cơ hoặc hơn một lần trong ngày vì các cơ cần thời gian nghỉ ngơi để hồi phục. Với cách diễn giải ngắn gọn ấy, tôi đã hướng dẫn họ tập một hai động tác nhằm làm tăng sức mạnh của cơ tứ đầu dùi.