Người bệnh

By | January 6, 2016

Nếu người bệnh không nhăn mặt, mở mắt thở ra hoặc kêu la thì lại dùng ngón tay cái ấn vào huyệt Kim đỉnh (nằm ở lòng khủy tay, khi lật ngửa cánh tay, huyệt nằm cách hõm cánh tay 1/3 ngón cái), ấn khoảng 30 ~ 50 cái. Ngoài ra, còn có thể đồng thời ấn thêm các huyệt như huyệt Quang minh (nằm phía dưới cẳng chân, cách mắt cá khoảng 5 cm về phía trên), hoặc dùng ngón tay bấm và huyệt Hồi tinh (nằm ở phía trong đùi, phía dưới khe đùi, cạnh sợi gân to ở đùi) khoảng 30 ~ 50 cái. Cũng có thể ấn vào huyệt Nhập Trung (nằm ở giữa nhân trung, cách mũi 1/3, cách môi 2/3), tay kia có thể ấn vào huyệt trung xung, nằm giữa đốt cuối ngón tay giữa, khoảng 30 ~ 5- cái. Cũng có thể ấn vào một hoặc hai bên điểm cuối ngón tay út khoảng 30 ~ 50 cái.
Say tàu xe
Bị say xe, buồn nôn khi đi tàu xe, máy bay. Khi gặp trường hợp này, cho người bệnh dựa đầu vào đệm lưng hoặc ngả người, nửa nằm nửa ngồi ra sau, ta dùng ngón cái hoặc ngón trỏ ấn vào huyệt Nội quan, nằm ở phía dưới mặt trong cánh tay, giữa ba đường nhăn nằm ngang ở cổ tay, giữa chỗ lõm của hai sợi gân và huyệt Ngoại quan, đối xứng với huyệt Nội quan, nằm ở mặt lưng của cánh tay, giữa hai xưng phần cổ tay ấn khoảng 100 ~ 200 cái, đồng thời tay kia ấn vào huyệt Hợp cốc, nằm ở lưng cánh tay, gần Hổ khẩu, chỗ khi ngón cái và trỏ tách ra thì nó nằm giữa hai xương bàn tay khoảng 100 cái. Nếu có cảm giác tức ngực, buồn nôn thì ấn vào huyệt Thiện trung, nằm ở điểm giao nhau giữa đường rãnh ở ngực và hai vú, huyệt Tam ly, nằm dưới xương bánh chè độ bằng chiều ngang 4 đốt ngón tay, ở chỗ rộng cách điểm cao của xương ống chân 1 đốt ngón tay. Người bị ngất thì bấm thêm vào huyệt Nhân trung khoảng 30 ~ 50 cái.
Nhức dầu:
Bấm vào huyệt ấn đường, ở giữa điểm giao nhau của 2 đầu lông mày khoảng 50 ~ 100 cái, hoặc bấm vào huyệt Trâm trúc ở điểm lõm ở đuôi lông mày. Ngoài ra có thể bấm vào huyệt Đầu duy ở góc trán, vào trong tóc khoảng 1 đốt ngón tay, hoặc là huyệt Soái ốc nằm ở đầu, trên vị trí vành tai trên, vào sâu trong tóc (khoảng 2 đốt ngón tay, ấn vào khoảng 30 ~ 50 cái, có thể làm đi làm lại các động tác này 2 đến 3 lần trong ngày).
Tim đập loạn nhịp.
Dùng ngón trỏ và ngón giữa ấn vào huyệt Nhân nghinh, nằm ở cổ, sau động mạch cổ sát yết hầu. ấn khoảng 10 — 15 cái.