Những điểm cần đặc biệt chú ý khi đặt tên

By | October 29, 2015

Nếu đặt tên con gái cần tránh những chữ mang số chỉ cô quả. Nếu như trong ngũ hành không thiếu Kim thì tốt nhất không nên chọn số mang số lý của Kim. Vì như vậy sẽ mang tính cứng rắn, thiếu sự dịu dàng.
Chú ý phối hợp tam tài theo tương sinh, tránh tương khắc vì nếu không cho dù số lý là số cát tường – thì vẫn có ảnh hưởng xấu.
Khi đếm số nét chữ cần chú ý chính xác. Đối với tiếng Trung cần dùng chữ phồn thể.
Để bạn có thể tham khảo khi đặt tên chúng tôi xin trình bày bảng liệt kê các số cát hung như sau:
Số đại cát (thể hiện sự khỏe mạnh, hạnh phúc): 1, 3, 5, 8, 11, 13, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 48, 52, 57, 63, 65, 67, 68, 81.
Số cát tường (tuy có chút cản trở nhưng cuối cùng vẫn thành công): 6, 7, 17, 18, 27, 30, 38, 51, 55, 61, 75.
Số hung hiểm (khó khăn bệnh tật, long đong, vất vả): 2, 4, 9, 10, 12, 14, 19, 20, 22,26, 27, 28, 34, 36 ,42, 43, 44, 46, 49, 50, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80.
Số cô quả (khó lấy chồng, gia đình không hòa thuận, vợ chồng xung khắc): 21, 23, 26, 28, 29, 33, 39.
Số đức hạnh (Phụ nữ hiền dịu, giúp đỡ chồng, yêu con): 3, 5, 6, 11, 13, 15, 16, 24, 31, 32, 35.
Số bại gia (Bệnh tật, ngèo nàn): 2, ,4, 9 ,10, 12, 14, 19, 20 ,22, 26, 36.
Số cô độc (Vợ lấn chồng, chồng khắc vợ): 4, 10, 12, 14, 22, 28, 34.
Số tài vận (Nhiều tiền của, phú quý): 15, 16, 23, 24, 32, 33, 41, 42.
Số thủ lĩnh (Cố đầy đủ trí, nhân, dũng, đức, có khả năng lãnh đạo): 3, 13, 16, 21, 23, 31, 33, 41.
Số đoản mệnh (trong tam tài thì có nhị tài bị phạm): 4, 9, 10, 14, 19, 20, 28 ,34, 44.
Số gặp nạn (dễ sa đà bất chính): 9, 10, 14, 19, 20, 22, 28, 30, 34, 36, 40, 44, 50, 53, 54, 56 ,59, 60, 70, 80.
Số trong cứng ngoài mềm: 12, 22, 32.
Quan niệm cũ cho rằng “Tử sinh hữu mệnh, phú quí tại thiên”. Nhưng hiện nay cùng với sự phát triển của khoa học chỉ còn ít người còn tin tưởng vào các phương pháp đặt tên kể trên.
Dự đoán theo Chu lịch
Chu dịch là bộ sách kinh điển của Trung Quốc cổ đại và được các học giả trong nhiều thời đại ca ngợi là bộ sách đứng đầu trong các bộ sách “quần kinh chi thủ”.