Những tác phẩm kinh điển nổi tiếng của Đạo giáo

By | November 14, 2015

Vậy phải làm gì để có thể bước vào cảnh giới Niết Bàn? Huệ Ngạn đã chỉ ra rằng phải: phải tìm về gốc rễ, không để những phiền lụy của kiếp sống làm nhọc thần, người vượt khỏi trần tục, không để “tình” phiền luy kiếp sống, thì tinh thần có thể đạt đến cõi “minh”. Đó là cảnh giới cuối cùng được gọi là Niết Bàn.
Quan điểm về dưỡng sinh của Huệ Ngạn có ảnh hưởng lớn đến các tín đồ cửa Phật, tuy có quan điểm cho rằng lý luận dưỡng sinh của Phật giáo đã hấp thụ lý luận của các môn phái khác như Đạo, Nhọ, Võ, nhưng nó vẫn giữ được đặc điểm dưỡng sinh học “linh tình” do Huệ Ngạn sáng lập ban đầu.
Thuật luyện đan
Thuật luyện đan chiếm phần nội dung quan trọng trong các thuật của Đạo giáo. Thuật này đươc cơ bản chi thành hai hệ thống là thuật luyện ngoại đan và thuật luyện nội đan. Dưới đây chủ yếu giới thiệu với bạn đọc về thuật luyện nội đan.
Thuật luyện nội đan của Đạo giáo là một kiểu phương pháp tu luyện cơ thể khá kỳ diệu bằng cách luyện “nội đan” trong cơ thể nhằm tăng cường sức lực, kéo dài tuổi thọ, khai thác những sức mạnh tiềm tàng của cơ thể, cuối cùng là đạt tới ngưỡng tu hành “thiên nhân hợp nhất”, trời với ngưỡng hòa làm một. “Nội đan” là khái niệm dùng để chỉ một loại vật chất do “nguyên tính” tụ lại mà thành, theo đó thì nguyên tính được trữ trong chữ thận, khi tinh đầy thì khóa thành khí, thuật luyện nội đan chính là nhằm thu hồi lại những khí này để nạp trở lại làm bổ nguyên khí. Thuật luyện nội đan của Đạo giáo được chia làm 3 giai đoạn. Đối tượng của luyện nội đan là ba yếu tố: tinh, khí, thần tồn tại trong cơ thể. Tinh, khí, thần vừa là vật liệu của luyện nội đan lại vừa là tiêu chuẩn để đánh giá mức độ và trình độ tu luyện. Phương pháp tu luyện được thực hiện như sau:
Luyện tinh hóa khí.
Đây là phương pháp kiểm soát hơi thở nguyên khí của tiểu chu thiên. Lý luận thuật luyện nội đan cho rằng, con người khi đến tuổi trưởng thành, do những ham muốn khác nhau nên “nguyên tinh” bị hao tổn không còn đầy đủ như lúc ban đầu, do vậy phải dùng nguyên khí vốn có sưởi ấm lại tinh khí, làm cho tinh đầy trở lại, để lấy tinh dưỡng thần, khiến tinh trở về trạng thái đầy đủ bạn đầu, đây là mục đích và cũng là nội dung của giai đoạn thứ nhất trong tu luyện nội đan.
Cách làm cụ thể như sau: nguyên khí dưới sự kiểm soát của ý niệm sẽ chuyển động quay vòng theo mạch đốc và mạch nhân trong cơ thể gọi là vận hành tiểu chu thiên.