Pháp nhãn thông và phật nhãn thông

By | November 21, 2015

Có được “huệ nhãn thông” sẽ phân biệt được thật giả, vật có màu hay không màu, có hình dạng hoặc vô hình.
Có được “pháp nhãn thông”, dùng mắt nhìn có thể uốn nắn được sự việc, là mức độ thị giác có sức mạnh cực cao.
Có “phật nhãn thông” có thể nhìn thấy “thiện căn” của tất cả những vật “hữu hình”.
Tóm lại, thuật thiền tu là một trong những biện pháp nhằm khai thác những khả năng tiềm ẩn của con người, chỉ cần chuyên tâm tu hành thì sẽ đạt được đến trình độ cao siêu.
Thuật yoga
Yoga được khởi nguồn từ ấn Độ, đây là trong những phương pháp nhằm khai thác sức mạnh, khả năng tiềm tàng của cơ thể, tăng cường sức khỏe và nâng cao trí tuệ con người.
Quá trình luyện tập yoga, mục đích nhằm đạt tới sự hài hòa thống nhất giữa tinh thần và thể xác giữa con người và vũ trụ.
Qua hơn 5000 năm pháp triển, yoga được chia thành hai hệ thống lớn: hệ thống lý luận Yoga bao gồm: yoga tri thức, yoga hành động, yoga tôn giáo và hệ thống thứ hai, hệ thống yoga thực tiễn, chủ yếu bao gồm: yoga hadad, yoga losha, yoga kucharini.
Yoga tri thức đề cao việc bồi dưỡng tri thức, thông qua tu luyện, giải thoát con người ra khỏi sự ngu muội, đạt đến ngưỡng tinh thần “thiên nhân hợp nhất”. Thế giới quan về tri thức của yoga tri thức có điểm khác đặc biệt, họ cho rằng trong tri thức có sự khác biệt về mức độ, tri thức bậc thấp chính là những kiến thức thông thường mà con người thường tiếp xúc, nó chỉ phản ánh được các vỏ bề ngoài của thế giới vật chất, con đường tiếp cận tri thức thông thường này lại rất khó khăn. Còn với kiến thức bậc cao, chỉ nhận được thông qua sự tu luyện yoga, qua đó mắt của người tu luyện sẽ chuyển từ nhìn bề ngoài chuyển vào nhìn bên trong, nhìn thấu bản chất của sự vật để hiểu được “phạn” (brahma – thần sáng tạo ra vạn vật), để nhận được đạo lý. Mục đích của tu luyện là nhằm tập trung sức mạnh của hơi thở và sự sống, đi cửa của khí mạch, trên đầu thì đi qua “phạn môn” (tức là huyệt Bách hội), mở ra con đường đi đến với vũ trụ. Đưa “phạn” (năng lượng và thông tin của vũ trụ) nhập vào cơ thể, từ đó nhận được kiến thức và trí tuệ siêu đẳng.
Yoga hành động thì cho rằng hành động là quyền năng thứ nhất của sự sống, hành động của người bình thường được thể hiện chủ yếu bằng các hành vi, đây chỉ là hành động ở cấp thấp.