Quy luật vận động của các thiên thể

By | November 1, 2015

Vì khi chúng ta chia cỏ thi hay gieo tiền, bắt buộc phải đạt được đến trạng thái hư tĩnh của khí công. Qua đó, những suy nghĩ của chúng ta thông qua cỏ thi hay tiền xu cùng cảm ứng với một sức mạnh nào đó do thông tin vũ trụ hình thành. Như vậy, qua quá trình lựa chọn tùy hứng về thời điểm, những thông tin mà chúng ta cần tìm hiểu, dự đoán được thể hiện trong quẻ tượng.
Trong cuốn “Bạch hổ thông” chép rằng: “Rùa sống nghìn năm mà có linh, cỏ thì sống trăm năm mà có thần, với sự tồn tại lâu dài đó, có thể cho biết lành dữ”. Điều này cũng muốn chứng minh một điều là mai rùa và cỏ thi có thể tiếp thu và thể hiện thông tin của vũ trụ. Phương pháp căn cứ vào một thời điểm, thời gian nào đó để lập quẻ chính là vị trong một thời điểm bất kỳ nào đó, sự vận động phân bố của vũ trụ từ các vì sao, năng lượng đến thông tin đều có sự khác biệt so với thời điểm khác. Do vậy nếu như lịch thiên văn của chúng ta là chính xác, thì nó có thể phản ánh chính xác sự phân bố và qui luật vận động của các thiên thể và thông tin và sau đó nó thể hiện ra bằng quẻ bát quái. Phương pháp lập quẻ dựa vào phương vị và tiếng nói cũng có nguyên lý tương tự. Do vậy có thể nói, dự đoán thông tin bằng bát quái là dựa trên cơ sở nguyên lý của thế giới tự nhiên.
Phương pháp lập quẻ bằng bát quái
Lập quẻ bằng cỏ thi:
Lấy 50 que cỏ thi, rút ra một que, trước sau không động đến nhằm tượng trung cho trạng thái thái cực của vũ trụ khi trời đất còn chưa phân chia. Với 49 ngọn cỏ còn lại tùy ý sẻ đôi, nắm trong tay trái và tay phải. Rút từ bên tay phải ả một que cỏ, kẹp vào ngón tay út của bàn tay trái. Tiếp đó đếm số que cỏ trong bàn tay trái, cứ tám que tính làm một số, khi đếm hết, phần còn lại cộng thêm một que kẹp ở ngón tay út, tính tổng lại, nếu bằng một thì là quẻ Càn, hai là quẻ Đoài, ba là quẻ Ly, bốn là quẻ Chấn, năm là quẻ Tốn, sáu là quẻ Khảm, bảy là quẻ Cấn, tám là quẻ Khôn. Như vậy lần đầu được quẻ hạ. Tiếp đó lại dùng 49 que cỏ thi làm theo phương pháp trên, ta được quẻ thượng như vậy sẽ không xuất hiện biến hào. Khi muốn lấy biến hào lấy 49 ngọn cỏ thi, chia hai tay cầm, từ nay phải rút một ngọn sang kẹp ở ngón út tay trái, tiếp đó đếm số cở ở tay trái (như trên), khi đếm hết mà không dư, còn thừa lại ngọn cỏ đang kẹp ở ngón út.