Sử dụng thông tin để dự báo tương lai

By | October 16, 2015

Trong mỗi con người chúng ta, không chỉ lưu giữ những thông tin về giai đoạn đã trải qua trong cuộc sống, mà nó còn lưu giữ những thông tin về vũ trụ, về các tổ tiên trước đây của chúng ta. Toàn bộ sự phân bổ và thay đổi của những thông tin này khiến cho sự phát triển và thay đổi của vận mệnh mỗi người đều mang tính tất nhiên nào đó, và tính tất nhiên này có thể được miêu tả. Có điều chúng ta cần lưu ý là nếu trước đây những thày tướng số thường chỉ căn cứ vào tướng mạo, chỉ tay, ngày sinh tháng đẻ của đối tượng cần xem hoặc căn cứ vào quẻ tượng trong bát quát đã lập được để xác định vận mạng của cả cuộc đời người đó. Thực ra, đây hoàn toàn là một phương pháp hết sức phiến diện và máy móc. Chính vì vậy những ông thày tướng số được tiếng cao tay thường vẫn có thể đoán chính xác “tiền vận” đã xảy ra, nhưng khi dự đoán về tương lai, do học thường bỏ qua những thông tin và sức ảnh hưởng tác động từ nhiều phía mà chúng ta sẽ gặp phải, do vậy thường đưa ra đáp án có nhiều sai sót. Do vậy khi tiến hành dự báo những thông tin về con người, ta không chỉ vừa phải chú trọng đến xu hướng chủ yếu và tính tất nhiên do những thông tin trong quá khứ tạo nên, lại vừa phải tính đến khả năng thay đổi do những thông tin phát sinh trong cuộc sống sau này tác động vào xu hướng trước đây. Nếu không nhìn thấy và chú trọng điều này, những dự báo của chúng ta về tương lai sẽ không đạt được đến tầm cao khoa học cần thiết.
Sự tiếp thu thông tin của các phương tiện lập quẻ trong bát quát
Chúng ta dùng mắt để nhìn đồ vật, dùng tai để nghe. Mắt và tai chúng ta trong trường hợp này đều là một loại công cụ tiếp nhận thông tin. Thực ra các cơ quan cảm giác của chúng ta cho đến toàn bộ cơ thể đều là những công cụ tiếp nhận thông tin. Do loại công cụ tiếp nhận thông tin – cơ thể con người này còn tồn tại những hạn chế lớn, do vậy nó không thể thu nhận được những thông tin siêu cảm giác, tiềm tàng nơi sâu thẳm của vũ trụ.
Phương pháp dự đoán bằng bát quái của Trung Hoa cổ đại dường như đã bù đắp phần thiếu hụt đó, dự đoán theo bát quát chính là một phương pháp dự đoán thông tin siêu cảm giác. Các phương pháp dự đoán thông tin siêu cảm giác đã có lịch sử 5000 năm tồn tại.