Sự tiếp thu thông tin của các phương tiện lập quẻ trong bát quát

By | October 17, 2015

Tại Trung Quốc, ngay từ thời Hoàng đế (khoảng thế kỷ 26 trước công nguyên) đã tồn tại phương pháp dự đoán với tên gọi là “quan tượng”, thực chất đó là sự quan sát biểu hiện, hoạt động của động, thực vật, trời đất, các hiện tượng tự nhiên. Khi sử dụng phương pháp này, khi gặp phải vấn đề cần giải đáp, người ta giết các loài động vật (như giết gà…) để đoán lành dữ, nhìn xem máu huyết, màu xương của con vật bị giết có tươi hay không, dịch mật có sáng hay đầy hay không. Cũng do phương pháp này khá tốn kém mà sau này đã thay bằng phương pháp bói bằng mai rùa, người ta đốt mai rùa, xem mức độ và hình dáng các đường vân nứt nẻ để đoán lành dữ. Những phương pháp này đều quá đơn giản, thô sơ, hơn nữa độ chính xác cũng không cao, do đó nó mang đậm màu sắc mê tín. Cho đến đời Hạ (khoảng cuối thế kỷ 21 đầu thế kỷ 20 trước công nguyên đến thể kỷ 17 trước công nguyên ND), một phương pháp dự đoán tiên tiến hơn đó là “Bái Quái” đã ra đời.
Phương pháp lập quẻ bát quái được lưu truyền trong lịch sử Trung Hoa với hình thức cổ xưa và hoàn chỉnh nhất phải kể đến phương pháp bói cỏ thi được khi chép trong “Chu Dịch”. Phương pháp này khá phức tạp, chính vì vậy đến đời Đường phương pháp gieo quẻ bằng đồng xu ra đời và thay thế thương pháp bói bằng cỏ thi. Ngoài ra còn phải kể đến đại sư về bát quái đời Tống là ông Thiệu Khang Tiết, phát minh ra, trong đó quẻ được lập trên cơ sở thời gian, phương vị, và tiếng nói do vậy giản tiện hơn các phương pháp trước đó. Vậy thì, khi lập quẻ bát quái, chúng ta đã tiếp nhận thông tin như thế nào. Theo các thuyết tin tức ở trên, ta đã biết rằng, bất kỳ một hệ thống nhỏ nào cũng bao hàm toàn bộ thông tin về cả vũ trụ, điều này cũng chứng tỏ thông tin của cả vũ trụ đều được lưu giữ trong bất cứ hệ thống nhỏ nao, và nó được biểu hiện ra ngoài bằng các dấu hiệu nào đó. Với tám “hình” khác nhau cấu thành bát quái, đã hình thành một hệ thông logic đầy đủ và tất nhiên nó cũng có thể bao hàm đầy đủ các thông tin của vũ trụ. Vấn đề nằm ở chỗ khi chúng ta chi cỏ thi hay gieo tiền quẻ, kết quả đó thực sự phản ánh chính xác các thông tin thật hay không? Và nguyên lý ở đây là gì? Thực tiễn của các thời đại và cho thấy, kết quả mà hai phương pháp trên đem lại có thể phản ánh chính xác các thông tin thực.