Sức mạnh xương giống như của người Neanderthal

By | May 25, 2016

Vai trò của Strontium đã được khám phá trong hóa học xương như một bài báo nghiên cứu sâu về vấn đề này trong tập san tham khảo trên. Có lẽ đó là sự ít hiểu biết nhất trong tất cả các chất khoáng đa lượng đã tạo nên những nền cấu trúc và dịch của cơ thể – natri, magnesi, phospho, chlor, kali, và calci. Tuy nhiên, điều này khá lý thú là chất dinh dưỡng chưa được biết đến này có thể là một chất quan trọng nhất trong việc giữ cho khối lượng xương được nguyên vẹn. Cũng căn cứ theo bài báo trên, “trên 99% strontium ở trong mô đốt sống được tìm thấy trong thành phần muối khoáng của xương” điều đó đã gợi ý một cách mạnh mẽ về vai trò quan trọng hơn của nó chưa được công nhận trước đây.
Những nhà ngân chủng học vẫn thường báo cáo những đậm độ (ppm) của strontium. Nhưng để cho mục đích so sánh, họ lại thường sử dụng một tỷ lệ strontium ppm với 1000 ppm của calci để nhằm mục đích biểu thị một lượng nhỏ chất strontìum với một số lượng lớn hơn của chất calci. Sự nghiên cứu tiếp đó đã chỉ ra rằng cả hai chất muối khoáng này đã gắn kết với nhau không đổi mặc dù những giới hạn rất xa nhau.
Các nhà khoa học vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ cơ chế qua đó strontium tác động phối hợp với calci để giữ cho xuơng chắc khỏe. Người ta cho rằng strontium có thể tác động như một hồ dính muối khoảng để giữ cho calci được nguyên vẹn trong thời gian dài. Người ta cũng cho rằng strontium cũng tác động như một nhân tố nối buộc magnesi với calci để giữ cho chúng cũng tồn tại trong khung xương với những tỷ lệ hợp lý.
Cho tới giữa những năm 1996, tôi chưa hề tìm thấy trong bất cứ tạp chí sức khỏe dinh dưỡng nghiên cứu về strontium. Và khiêm tốn nghĩ rằng chưa có ngay cả một sự nói về chất dinh dưỡng quan trọng đó cho sự sống. Sự thiếu dữ liệu một cách ngạc nhiên đó có thể là do quần chúng ít hiểu biết về nó. Và chỉ duy nhất trong các tài liệu của nhân chủng học và khảo cổ học là có thông tin liên quan đến strontíum.
Nhằm mục đích làm tăng thêm một độ xương để phòng ngừa xương dễ bị thương tổn sau này thì các bạn nên ăn những thức ăn mà trước đây người Neanderthal đã dùng để sống. Những nguồn thực phẩm giàu strontium – theo độ đậm phần triệu để ước tính (đo nồng độ) qua nhiều phương thức.