“Thái Bình kinh” vũ trụ được thể hiện trên cơ thể con người

By | November 8, 2015

Sự hòa hợp thống nhất giữa con người và vũ trụ trong “Thái Bình kinh” đã đạt đến mức độ tương đối hoàn thiện, quan hệ giữa các yếu tố này được thể hiện ở mức độ sâu sắc. Theo “Thái Bình kinh” vũ trụ được thể hiện trên cơ thể con người dưới dạng cụ thể” đầu tròn, tượng trưng cho trời. Bàn chân vuông là đất, tứ chi (tay, chân) là 4 mùa; ngũ tang (tam, can, phế, thận, tỳ) là ngũ hành, tai, mắt, miệng, mũi là thất chính, tam quang… Từ lý luận về bản thân cơ thể con người để mở rộng đến vũ trụ chính là sự phát triển cao độ trong lý luận của “Thái Bình kinh”.
Bí quyết dưỡng sinh trường thọ của tôn giáo
Các lý luận về dưỡng sinh, trường thọ của các tôn giáo là tài sản quí báu của nhân loại. Lý luận dưỡng sinh trường thọ của Trung Quốc được bắt nguồn từ Lão tử và được Trang tử kế thừa và phát triển.
“Thuật Đạo sinh” hình thành từ quan điểm lý luận của Lão tử là một trong những dòng chảy nguồn cội của nền văn hóa dưỡng sinh Trung Hoa. “Thuật Đạo sinh” của Lão tử bao gồm năm mặt sau: điều tức, đạo dẫn, phòng trung, phục nhĩ, tịnh cốc.
Điều tức: “điều tức” là nền tảng cho sự tu luyện dưỡng sinh trường thọ của Đạo giáo. Theo quan niệm của Đạo giáo thì cội nguồn của sức sống của cơ thể con người là “khí”. Khí được chia làm hai loại: khí vốn có trong cơ thể con người và khí tự nhiên nằm ngoài cơ thể. Thuật Đạo sinh đặt khí ở vị trí quan trọng hàng đầu khi tu luyện sinh, qua đó cũng thấy được vai trò quan trọng của khí đối với cơ thể con người. “Điều tức” trong thuật Đạo sinh có nghĩa là hoạt động kiểm soát hơi thở nhằm mục đích kiểm soát, giữ và tăng lượng “chân khí” trong cơ thể, khí đầy đủ thì cơ thể khỏe mạnh. Có rất nhiều phương pháp điều tức, trong đó các phương pháp chủ yếu là : hành khí, thổ nạp, bế khí, thai tức… Nền tảng của điều tức là “chuyên khí chí nhu”, tức là sử dụng phương pháp thở bằng bụng, hơi thở êm, chậm, sâu, đều. Giới hạn cao nhất của điều tức là “thai tức” tức là phương pháp thở bằng rốn, như thai nhi nằm trong bụng mẹ.
Đạo dẫn: đạo dẫn là phương pháp trị bệnh tăng cường sức khỏe được người Trung Quốc sáng tạo ra thông qua quá trình thực tiễn lâu dài, đây là phương pháp dưỡng sinh trường thọ, phương pháp bảo đảm cho nội khí không bị suy yếu, các vật chất trong cơ thể tuần hoàn một cách bình thường.