Thuật yoga

By | November 24, 2015

Năm là, chế ước: hạn chế cảm giác. Sáu là, nội tỉnh: tập trung tinh thần. Bảy là, tĩnh tư: trầm tư, suy nghĩ. Tám là, tam ma địa: nhập định. Phần một và hai là qui tắc đạo đức và các giới luật trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của người theo yoga losha, sáu phần còn lại là phương pháp luyện tập và bí quyết tìm đến sự giải thoát.
Trong khi luyện tập, môn phái này đặc biệt chú trọng những ý nghĩ tốt đẹp và môi trường tu luyện, đưa con người chìm đắm vào thế giới tự nhiên.
Yoga kucharini coi trọng sự luyện tập kinh mạch của cơ thể, họ cho rằng cơ thể con người có 7200 mạch khí, trong đó ba mạch lớn là yda, pigada, sushumuna. Mạch yda chạy từ hậu môn lên đỉnh đầu. Mạch pigala, sushumuna nằm hai bên mạch yda là trục của hai mạch này, bắt đầu từ hậu môn chúng cuộn và đan vào nhau bảy lần, hình thành bảy khu vực có liên quan và độc lập lẫn nhau, được gọi là “thất luân” hoặc “bảy đóa hoa sen”. Nằm dọc theo xương sống, từ dưới lên trên. Chỗ thấp nhất, nằm ở hậu môn là “căn trì”, nằm giữa rốn và Hội âm là “Tỵ xá”, vùng rốn là “thánh cư”, vùng tim là “ vô xúc”, vùng cổ là “trừ tạp”, giữa hai lông mày là “thần mệnh”, đỉnh đầu là “thiên luân” hoặc “hoa sen nghìn lá”. “thất luân” được hình thành bởi ba mạch lớn đan nhau, thành một chỉnh thể, mỗi “luân” lại tự thành một trung tâm, khí của cơ thể lưu thông trong “thất luân” đó. “thất luân” này thường trong trạng thái đóng, khá lắm thì có một vài luân xa được mở và có một khe hở nhỏ cho dòng khí đi qua để duy trì sự sống của cơ thể. Dưới luân “căn trì” có một con rắn có uy lực và sức mạnh to lớn đang nằm ngủ, được gọi là “bàn long”. Bằng sự luyện tập, trạng thái ngăn cách của dòng khí bên trong cơ thể sẽ được xóa bỏ, “bàn long” được đánh thức, nó phá vỡ từng luân xa, và dòng khí sẽ chảy tràn trề trong bảy luân xa này, trong cơ thể do vậy sẽ tập trung được một thần lực to lớn.
Người tập luyện Yoga cần trải qua sự tu luyện khổ hạnh trong thời gian dài ngoài sự khổ hạnh về thân xác họ còn cần giữ được sự vững vàng về lý trí và tĩnh lặng của tâm tư, phải trải nghiệm đau khổ và cay đắng mới thu được kết quả. Để đạt được trình độ cao trong tu luyện Yoga, chỉ có một con đường duy nhất, không có sự lựa chọn nào khác đó là – khổ tu.