Tức ngực thở gấp

By | January 7, 2016

Khi bấm huyệt người bệnh mắt khép hờ, không được cùng lúc ấn cả hai huyệt hai bên.
Cũng có thể dùng ngón cái và ngón giữa ấn vào một bên huyệt Nội quan (xem lại phần 2), khoảng 100 ~ 200 cái khi cần, tiếp sau đó lại ấn huyệt bên kia, bấm bên trái trước huyệt bên phải sau. Lúc này, người bệnh nhắm mắt, tự ấn vào huyệt Thiện trung (xem lại phần 2), kết hợp với thở sâu.
Cách thứ nhất:
Một ngón tay ấn vào huyệt thiện trung, đồng thời ấn tay kia vào huyệt nội quan, khoảng 100 ~ 200 cái, người bệnh nhắm mắt.
Cách thứ hai:
Dùng hai ngón tay giữa và trỏ hoặc chỉ dùng ngón giữa ấn mạnh vào hai bên huyệt phế dụ, nằm ở bả vai, cách chỗ lõm gần đốt sống lưng thứ 3 một đốt ngón tay, ấn khoảng 0-15 phút. Sau đó ấn vào huyệt Suyễn tức, nằm trên lưng lưng chỗ lõm cách đốt sống cổ thứ 7 khoảng một đốt ngón tay, mỗi huyệt ấn khoảng 10 ~ 15 phút. Bấm ngày 2 buổi vào các buổi sáng, tối. Cách này thường được áp dụng điều trị những người bị bệnh hen suyễn..
Cách thứ ba:
Dùng ngón trỏ hoặc giữa ấn vào mười huyệt Hung lặc ở lồng ngực, nằm ở góc dưới từ xương sườn số 5, hai bên gồm 10 huyệt, mỗi huyệt ấn khoảng 3 — 5 phút. Ngày làm 1 ~ 2 lần, biện pháp này .thường dùng trị các bệnh như viêm khí quản, tức ngực, đau dây thần kinh liên sườn.
Đau da dày
Cách thứ nhất:
Người bệnh đồng thời dùng hai ngón cái ấn vào huyệt Tam ly ở chân, khoảng 50 ~ 100 lần,
cũng theo cách này ấn vào huyệt Tị du, ở lưng nằm cạnh chỗ lồi lên của đốt sống thứ 11, cách khoảng 2 ngón tay, ấn khoảng 100 ~ 200 lần.
Cách thứ hai :
Thầy thuốc dùng ngón cái của cả hai tay lần lượt ấn vào huyệt Tam ly ở chân và huyệt Hợp cốc, ấn mạnh 100 ~ 200 cái. Khi cần có thể luân phiên ấn vào các huyệt trên, mỗi huyệt 1 ~ 2 lần. Ngày làm một lần.
Đau mật
Cách thứ nhất:
Thầy thuốc dùng ngón cái của cả hai tay ấn đồng thời vào huyệt Thái xung, nằm trên mu bàn chân, giữa chỗ lõm của xương bàn chân thứ nhất và thứ hai, ấn khoảng 30 ~ 60 lần Sau đó dùng ngón tay giữa bấm vào hai huyệt Dương lăng tuyền, nằm ở phía mé ngoài cẳng chân, khi gập gối, chỗ lõm ở đầu nhỏ của xương ống chân, ấn khoảng 100 ~ 200 cái, có thể làm đi làm lại 1 ~ 2 lần.
Cách thứ hai:
Dùng ngón cái hoặc ngón trỏ ấn vào huyệt Chí dương, nằm ở lưng, chỗ- lõm ở dưới đốt sống lưng thứ 7.