Yoga

By | November 23, 2015

Cơ thể do vậy đạt đến hoạt động có trật tự, Yoga Hadad chủ trường làm sạch mọi cơ quan trong cơ thể , phương pháp làm sạch như sau :
Làm sạch dạ dày.
Có ba phương pháp cơ bản: thứ nhất, làm sạch bằng nước muối. Hai gối quỳ xuống, uống nước muối pha nước ấm khi không uống được thêm nữa thì thôi. Lúc này, người tu luyện đứng dậy, cử động vùng eo lưng, khiến cho nước muối trong bụng rung động theo, hai chân ép vào nhau, người cúi về trước một góc vuông, dùng ba ngón tay giữa móc vào họng, cho nước muối trong bụng bị đẩy trở ra. Cách thứ hai là làm sạch dạ dày bằng thắt lưng vải. Lấy một tấm băng vải chiều rộng 10cm dài 7m, nhúng vào nước ấm rồi từ từ nuốt vào bụng, một đầu thò ra đằng miệng, từ từ kéo sợi băng vải từ trong bụng ra. Cách thứ ba là làm sạch bằng ống nhựa. Uống vào dạ dày một lượng nước muối vừa đủ, dùng một ống nhựa, đường kính khoảng 1cm, dài 1m, đưa đầu ống qua khoang miệng, cổ họng, vào dạ dày, cúi người xuống, nước muối theo ống chảy từ dạ dày ra ngoài.
Làm sạch ruột.
Uống nước muối vào bụng, sau đó vận động theo bài tập. Cũng có thể bơm chất thuốc rửa ruột qua hậu môn, tập bài văn cơ bụng sau đó thải nước ra ngoài.
Làm sạch mũi.
Có bốn cách. Thứ nhất, dùng nước muối rửa mũi, Hai là dùng một đoạn thừng hoặc ống nhựa làm sạch mũi. Ba là, dùng sữa bò rửa sạch mũi. Bốn là, dùng bơ làm sạch mũi.
Làm sạch mắt.
Nhìn chăm chú vào vật nào đó, tập trung ý niệm và ánh mắt, không được chớp mắt, thời gian không được vượt quá một phút.
Làm sạch bụng.
Có bốn cách. Một là dùng thuật làm hóp bụng. Hai là, làm căng lồi vùng giữa bụng. Ba là, làm cho bên bụng bên trái hoặc phải căng lồi lên. Bốn là dùng thuật làm cuộn ruột.
Làm sạch bộ não.
Sử dụng phương pháp sau: ngồi theo thế liên hoa, hô hấp bằng cơ bung, cố gắng thở nhanh, gấp. Tập trung tinh thần vào vùng bụng, khiến bộ não đi vào trạng thái trầm tĩnh.
Thuật yoga
Thuật yoga losha chú trọng vào điều khiển ý niệm và hơi thở, thường sử dụng phương pháp tọa thiền liên hoa làm tư thế tu luyện cơ bản.
Nội dung tu hành chia làm tám phần. Một là, chế dục: không sát sinh, không nói dối, không ăn cắp, không tà dam, không tham lam. Hai là, tuân hành: thanh tịnh, vừa lòng, khổ hạnh, tụng kinh, kính thiên. Ba là: tư thế cơ thể: lựa chọn tư thế ngồi ngay ngắn. Bốn là, chế khí: khống chế, kiểm soát hơi thở.